Outsourcing

Společnost DATECO s.r.o. realizuje celou škálu řešení a služeb služeb jak pro malé firmy, tak pro velké zákazníky (např. z řad státní správy a velkých průmyslových firem) i formou outsourcingu.

Nabízíme především outsourcing IT, outsourcing tiskových řešení, outsourcing podpory (helpdesk) a ASP služby.

Co je outsourcing?

Obecně se pod pojmem „Outsourcing“ rozumí smluvní vztah s externí firmou za účelem přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti, která většinou nepatří k hlavní podnikatelské činnosti podniku. Outsourcing chápeme jako převzetí veškerých potřebných zdrojů (HW, SW a lidských zdrojů) a jejich následné poskytování dodavatelem včetně jejich řízení. 
Outsourcing je tedy:

  • Z hlediska technického delegováním aktivit spojených s provozem informačních systémů
  • Z hlediska vedení podniků manažerským nástrojem řízení
  • Z hlediska obchodního strategickým partnerstvím, které se uzavírá z důvodů zvýšení konkurenceschopnosti, resp. získání konkurenční výhody.

Cíle outsourcingu poskytované firmě

Cílovým stavem je situace, kdy je firmě poskytována smluvně stanovená a přesně definovaná funkčnost IT a veškerá starost o tuto oblast je přenechána specializovanému poskytovateli. Tato služba má své nesporné výhody, kterými jsou například:

Odkupem veškerého stávajícího HW dojde k okamžitému přísunu finančních prostředků do společnosti, které je outsourcing poskytován. Odkup je prováděn v aktuální účetní zůstatkové ceně (výhoda pro společnost, protože aktuální tržní cena tohoto zařízení obvykle bývá nižší než jeho účetní hodnota), v odůvodněných případech je možné jednat i o odkoupení za tržní cenu.

Společnost, které je outsourcing poskytován, přesune vynakládané finanční prostředky na provoz IT z investic do oblasti nakupovaných služeb, což mimo jiné umožňuje a výrazně usnadňuje přesné plánování.

Společnost, které je outsourcing poskytován, vytěsní vybranou oblast IT včetně potřebných služeb a HW. Tím se společnosti uvolní kapacity na její hlavní činnost, dojde k přesunu starosti o HW a jeho opravy, náhradní díly atd. na DATECO(úspora prostředků), DATECO rovněž garantuje jistotu poskytování služeb definovaného standardu po dobu trvání smlouvy, garance provozování pouze legálního SW (odpadá starost s legalizací).

Outsourcing našim zákazníkům obvykle přináší úsporu nákladů. Těchto úspor lze dosáhnout zejména:

  • Spojováním výpočetních středisek a jejich sdílením pro více zákazníků
  • Vyššímu využití a tedy i rentabilitě sdílených zdrojů a jejich sdílení v rámci různých projektů
  • Využíváním smluv, které má firma uzavřené s dodavateli po celém světě (hardware, software atd.)
  • Zvýšením produktivity služeb poskytovaných oddělením IT

Stávající systém sdílení technologií a znalostí současně umožňuje globální aplikování a přenos zkušeností získaných při poskytování IT služeb na všechny zákazníky.